Konsol:
Typ 408
Är avsedd för magnet typ: 711 i samband med svängdörrar och ventilationsluckor.
Se även typ 407
{Data}

Mått i mm


Tillbaka