Magnet:
Typ 720
Passande ankare 719 eller 722

Det Norske Veritas

EMC verified

720 24 Volt
Hållkraft 1300 N
Effekt 1,5 W
Ström 65 mA

Mått i mm


Tillbaka