Infällda tryckvippströmställare:
Typ 1002-I "DOOR RELEASE"
Typ 1008-I "DÖRRSTÄNGNING"
Typ 1007-I "BRANDDÖRR"
För infällt montage. Täckram, vippa och sockel av halogenfri termoplast. Tryckfastsatt täckram och vippa. Täckram kan även fästas med skruv. Skruvavstånd 60 mm för montering i dosa. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma.
Funktion:Brytande, återfjädrande. Färg: Polar-vit.

{Data}

Mått i mm


Tillbaka