Utanpåliggande tryckvippströmställare:
Typ 1002-U "DOOR RELEASE"
Typ 1008-U "DÖRRSTÄNGNING"
Typ 1007-U "BRANDDÖRR"
För utanpåliggande montage. Kåpa, vippa och sockel av halogenfri termoplast. Tryckfastsatt kåpa och vippa. Skruvavstånd 38 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma.
Funktion: Brytande, återfjädrande. Färg: Polar-vit.

{Data}

Mått i mm

 

 

 

 

Tillbaka